Şeffaflık Raporu 2014

KAYİK denetimine yetkili olmakla birlikte bir takvim yılı içinde KAYİK denetimi yapılmamıştır.