Şeffaflık Raporu 2015

KAYİK denetimine yetkili olmakla birlikte bir takvim yılı içinde KAYİK denetimi yapılmamıştır.