Şeffaflık Raporu 2016

KAYİK denetimine yetkili olmakla birlikte bir takvim yılı içinde KAYİK denetimi yapılmamıştır.